صدای کاریزماتیک

آیا مصرف سیگار باعث رسیدن به یک صدای جذاب میشود؟

/post-7

بسیاری از افراد مخصوصا مردان با تصور اینکه مصرف سیگار‌ باعث بم شدن صدا و افزایش حجم صدا میشود تا به واسطه آن یک رابطه اثر گذار تر یا یک مذاکره با کیفیت تر را تجربه کنند و نظر هارا به سمت خود جلب کنند دست به مطرف سیگار میزنند  اما… در این مقاله با تاثیرات سیگار و دیگر مخدر ها بر صدا آشنا خواهید شد… روی تصویر ضربه بزن


تغییر صدا و بیان در مقابل جنس مخالف

/post-6

تست های مختلفی ثابت کرده که افراد در مقابل جنس مخالف خود صدایشان را تغییر میدهند حتی نا خودآگاه. دلیل این اتفاق چیست؟ آیا این تغییر صدا و یا بیان تاثیر متفاوتی بر طرف مقابل خواهد گذاشت؟ در این مقاله به تاثیرات جنس صدا بر جنس مخالف و افراد جامعه خواهم پرداخت.