تاثیر سیگار بر صدا

آیا مصرف سیگار باعث رسیدن به یک صدای جذاب میشود؟

/post-7

بسیاری از افراد مخصوصا مردان با تصور اینکه مصرف سیگار‌ باعث بم شدن صدا و افزایش حجم صدا میشود تا به واسطه آن یک رابطه اثر گذار تر یا یک مذاکره با کیفیت تر را تجربه کنند و نظر هارا به سمت خود جلب کنند دست به مطرف سیگار میزنند  اما… در این مقاله با تاثیرات سیگار و دیگر مخدر ها بر صدا آشنا خواهید شد… روی تصویر ضربه بزن